Danmarks udenrigsefterretningstjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks militære og udenrigsefterretningstjeneste.

Vores uddannelsesmæssige baggrund er vidt forskellig – nogle er akademikere, andre er autodidakte – fælles for os er et højt fagligt niveau og en dyb passion for vores arbejde.

Vi varetager funktionen som national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed. Herudover leder og kontrollerer vi også den militære sikkerhedstjeneste og er national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

FE’s opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den stigende kompleksitet og den hastige udvikling stiller store krav til FE og vores opgave med at afdække, varsle og modvirke udefrakommende trusler mod Danmark.

Som en af Danmarks markante vidensorganisationer stræber vi konstant efter at omsætte vores viden til operativ effekt – f.eks. ved at bidrage til den samlede kontraterrorindsats sammen med Politiets Efterretningstjeneste (PET) og internationale samarbejdspartnere, ved at afdække og imødegå cyberangreb eller ved at bidrage til grundlaget for politiske beslutninger.

Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Vi er it-specialister, ingeniører, historikere og meget andet

Forsvarets Efterretningstjeneste kan måske lede tanken hen på en medarbejderstab med afsæt i militæret – men vi er først og fremmest en stor gruppe medarbejdere med civile uddannelser.

Hos os er det de faglige kompetencer, der er i centrum – derfor er nogle af de mest specialiserede inden for it faktisk også autodidakte. Vi kigger på, hvem du er, og hvad du kan – ikke udelukkende på hvor du kommer fra, og hvilken uddannelse du har.  

Hvis vi ser bort fra vores ledere, så er medarbejderstaben sammensat som nedenstående, hvor du også kan se eksempler på, hvilke uddannelser og stillinger vi har. Måske kan du se dig selv, som en del af os fremover?

”Cybertruslen er en af de største trusler mod Danmark, og hvis FE skal kunne beskytte Danmark, er vi nødt til at kunne trække på de bedste it-folk. Med denne her side er det min ambition at vække endnu mere interesse hos it-talenter rundt om i landet, så de bliver nysgerrige både efter de muligheder, som et it-job generelt giver, men også det helt særlige, vi som efterretningstjeneste kan tilbyde. Så er du et it-talent, så kom og vær med.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste